پیوندهای مرتبط
اخبار > افزایش واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 


٢٩٥٨افزایش واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر حقیقت تعداد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی را در سال گذشته پنج واحد برشمرد و افزود: واحدهای جدید فناور پس از تایید شورای فناور دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به این مجموعه اضافه شدند.

وی تصریح کرد: در مجموع 9 واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با 12 ایده محصول محور وجود دارد.

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به برگزاری سومین نشست شورای فناور دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اشاره کرد و گفت: در این نشست پنج ایده محصول محور در قالب ۴ واحد فناور پس از ارایه، توسط اعضاء محترم شورا تایید شدند.

وی عملکرد واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به نوپا بودن فعالیت مرکز رشد جیرفت این عملکرد خوب بوده است.

حقیقت اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان یا دارای فناوری، در کارآفرینی، توسعه فناوری و به تبع آن ارزش افزوده و رونق اقتصادی نقش بسیار موثری دارند لذایکی از زیر ساختهای مهم برای کاهش خطر پذیری این شرکت ها به ویژه در شروع فعالیت، مراکز رشد هستند

وی خاطرنشان: مرکز رشد سلامت با ارایه خدمات حمایتی به دنبال ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال، در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند.

٠٧:١٩دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩410


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved