پیوندهای مرتبط
اخبار > در ماه گذشته 1095 نفر از خدمات رایگان اورژانس 115 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جیرفت بهره مند شده اند
 


٣٢٤در ماه گذشته 1095 نفر از خدمات رایگان اورژانس 115 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جیرفت بهره مند شده انددر شهریور ماه امسال 1095 نفر از خدمات رایگان اورژانس 115 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جیرفت بهره برده اند.این افراد در فالب 1003 ماموریت توسط تکنسین های اورژانس ، بررسی، درمان و یا به بیمارستان منتقل شده اند/

در شهریور ماه امسال 1095 نفر از خدمات رایگان اورژانس 115 مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جیرفت بهره برده اند.این افراد در قالب 1003 ماموریت توسط تکنسین های اورژانس ، بررسی، درمان و یا به بیمارستان منتقل شده اند/

 به گفته آقای رضا خوشاب مسئول آمار مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه، تکنسین های تلاشگر اورژانس 115 در ماه گذشته به 1003 ماموریت (703 ماموریت غیر تصادفی و 300 ماموریت تصادفی) اعزام شده اند که نتیجه تلاش آنها در این ماموریتها خدمت رسانی به 1095 نفر از هموطنانمان درمنطقه جنوب استان کرمان است.لازم به ذکر است که 512 نفر از این افراد به بیمارستانهای منطقه اعزام و 424 نفر در محل درمان و 17 نفر قبل از رسیدن اورژانس فوت و مابقی رضایت به درمان و یا انتقال نداده اند.

٠٩:٠٢شنبه ٨ مهر ١٣٩١5291


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved