پیوندهای مرتبط
اخبار > دکتر ابوالقاسم امیر محمودی به سمت سرپرست بیمارستان امام (ره)منصوب شد .
 


١٢٢٦دکتر ابوالقاسم امیر محمودی به سمت سرپرست بیمارستان امام (ره)منصوب شد .سرپرست جدید بیمارستان امام خمینی (ره)منصوب شد. روز یکشنبه طی مراسم تکریم ومعارفه دکتر ابوالقاسم امیرمحمودی به سمت سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره)منصوب شد و از زحمات دکتر محمد مهدی صادقی اردکانی تقدیر شد .

طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا محمدی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر ابوالقاسم امیرمحمودی به سمت سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت منصوب شد .

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روز یکشنبه در مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره)از زحمات آقای دکتر صادقی تشکر کردند و برای دکتر ابوالقاسم امیرمحمودی سرپرست جدید بیمارستان آرزوی موفقیت کردند .

در ادامه آقای دکتر صادقی به تشریح عملکرد بیمارستان در مدت سرپرستی ایشان به ارائه گزارش پرداختند و از همکاری همه همکاران مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تقدیر وتشکر کردند .

سپس آقای دکتر امیرمحمودی با ایراد سخنرانی برنامه ها و اهداف آتی بیمارستان را تشریح کردند .

١٠:٢٣دوشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٤13956


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved