پیوندهای مرتبط
اخبار > 5 دیماه مصادف با حادثه دلخراش زلزله بم ،روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثر بلایای طبیعی نامگذاری شده است .
 


١٢٣١5 دیماه مصادف با حادثه دلخراش زلزله بم ،روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثر بلایای طبیعی نامگذاری شده است .روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثر بلایای طبیعیمهندس اسدالله احمدی در نشست کمیته که در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود : 5 دی ماه مصادف با حادثه دلخراش زلزله بم ،روز ایمنی دربرابر زلزله و کاهش اثرات بلایلای طبیعی نامگذاری شده است...

مهندس اسدالله احمدی در نشست کمیته که در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود : 5 دی ماه  مصادف با حادثه دلخراش زلزله بم ،روز ایمنی دربرابر زلزله و کاهش اثرات بلایلای طبیعی  نامگذاری شده است معاونت  بهد اشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت ،پنج برنامه شامل 1-  ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی  2- نظام مراقبت بلایا  3- ایمنی فیزیکی واحدهای بهداشتی  4- برنامه آمادگی و پاسخ سلامت  5- برنامه ارزیابی و آموزش خانوارهای ایرانی برای بلایا را در دست اجرا دارد.

 

مهندس احمدی بیان داشت : امید است با اجرای این برنامه ها گامی موثر در جهت کاهش پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی برداشته باشیم .


١٠:٢٦يکشنبه ٦ دی ١٣٩٤5829


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved