پیوندهای مرتبط
اخبار > احداث مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب اغاز شد
 


٢٠٧٦ احداث مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب اغاز شدبا حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کلنگ احداث مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب زده شد.

  با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کلنگ احداث مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب زده شد.

ایمان قاسم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در این ایین اظهار داشت: در باز دید از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بیشتر سعی کردیم جاهایی که  مشکلات را ببینیم و در حد توان با اولویتبندی در رفع ان اقدام کنیم.


وی بیان داشت: با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات خوبی در راستای تعمیر تجهیز و ساخت مراکز بهداشتی درمانی فاریاب صورت گرفته است و مرکز جامع سلامت شبانه روزی فاریاب با پیشرفت بیش از 75 در حال احداث است که گام مهمی در ارتقای ارائه خدمات بهداشت و درمانی در فاریاب است.

قاسم زاده با اشاره به وضعیت مناسب ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در این شهرستان تصریح کرد: مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب با زیربنای بیش از 350 متر مربع و با اعتبار بیش از 700میلیون تومان احداث میشود

وی با اشاره به بهره برداری مرکز تسهیلات زایمانی فاریاب طی یکسال اینده خاطرنشان کرد: 4 مرکز تسهیلات زایمانی در جنوب کرمان در حال احداث است که یکی از این مراکز امروز در فاریاب اغاز میشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به پیگیری تامین زمین جنب مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی فاریاب جهت تجمیع و توسعه ارائه خدمات درمانی در این محل افزود: هم اکنون 3مرکز جامع سلامت در فاریاب ارائه خدمت می کنند و تا پایان سالجاری مرکز خدمات جامع سلامت چاه زیارت نیز   اماده بهره برداری است

 


اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین از مرکز جامع خدمات سلامت مهروئیه و ساختمان در حال احداث ستاد شبکه بهداشت فاریاب بازدید کردند


 

٠٨:٥٣دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦1474


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved