پیوندهای مرتبط
اخبار > فارغ از مسائل سیاسی برای خدمت به مردم آمده ام
 


٢٢٧٠فارغ از مسائل سیاسی برای خدمت به مردم آمده امدکتر مکارم سرپرسست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با روحیه تعامل و فارغ از مسائل سیاسی با یک یا علی (ع) برای خدمت به مردم تلاش می کنیم و از فرصت حضور خود در جمع مرزم جنوب کرمان خوشحالم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جناب آقای دکتر مکارم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بدو ورود خود به شهرستان جیرفت به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد و بعد از قرائت زیارت عاشورا در حرم شهدای گمنام جیرفت با امام جمعه و فرماندار این شهر دیدار کرد و سپس با استقبال همکاران ستاد مرکزی دانشگاه نخستین روز کاری خود در این دانشگاه را آغاز کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار داشت: با روحیه تعامل و فارغ از مسائل سیاسی با یک یا علی برای خدمت به مردم جنوب کرمان تلاش می کنم و از این فرصت که برای خدمت دارم خوشحالم.

امروز با شهدا عهد میبندم که در مسیر ارزشهای انقلاب حرکت کنم

 

١١:٤٧سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧1508


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved