پیوندهای مرتبط
اخبار > دسترسی مجدد دانشگاه های وزارت بهداشت به بانک اطلاعاتی uptodate
 


١٠٦٨دسترسی مجدد دانشگاه های وزارت بهداشت به بانک اطلاعاتی uptodateدسترسی دانشگاه های وزارت بهداشت به بانک اطلاعاتی uptodate مجددا برقرار شد...

دسترسی دانشگاه های وزارت بهداشت به بانک اطلاعاتی uptodate مجددا برقرار شد و همکاران محترم هیات علمی، دستیاران، پژوهشگران، پزشکان درمانی و دانشجویان می توانند از این منبع در مدیریت درمان و تصمیم گیری های بالینی بیماران بهره مند گردند.مجموعه مذکور از طریق شبکه اینترنت و در آدرس  www.uptodate.com قابل دسترس است.

١٢:٣٤چهارشنبه ١١ شهريور ١٣٩٤5149


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved