پیوندهای مرتبط
اخبار > اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تجلیل شدند
 


٢٦٥٢اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تجلیل شدندهمزمان با هفته گرامیداشت استاد.

 

همزان با هفته گرامیداشت مقام استاد اساتید نمونه و برتر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ی آیینی با حضور معاون توسعه، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه تجلیل شدند.

 

١١:١٤شنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٨1519


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved