پیوندهای مرتبط
اخبار > دکتر بیانی مقدم سکاندار شبکه و مرکز بهداشت شهرستان منوجان شد.
 


٩٠٤دکتر بیانی مقدم سکاندار شبکه و مرکز بهداشت شهرستان منوجان شد.طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه عاوم پزشکی جیرفت دکتر مرتضی بیانی مقدم بعنوان سرپرست جدید شبکه و مرکز بهداشت شهرستان منوجان شد . . .

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه عاوم پزشکی جیرفت دکتر مرتضی بیانی مقدم بعنوان سرپرست جدید شبکه و مرکز بهداشت شهرستان منوجان منصوب شد.

صبح روز گذشته طی مراسمی با حضور سرپرست ، معاون بهداشتی دانشگاه و امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان ، دکتر مرتضی بیانی مقدم بعنوان سرپرست جدید شبکه و مرکز بهداشت شهرستان منوجان معرفی، و از خدمات آقای دادخدا صادقی تجلیل بعمل آمد.

در راستای این تحول طی حکمی از سوی آقای اسدا. . . احمدی معاون بهداشت دانشگاه ، آقای دادخدا صادقی بعنوان معاون فنی معاون بهداشت دانشگاه منصوب شد.

متن ابلاغ دکتر بیانی مقدم بشرح ذیل میباشد.

٠٨:٤٢سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣5772


خروج
Copyright © 2010-jmu.ac.ir . All rights reserved